บทความ

รักสูงวัยต้องเข้าใจการดูแล

#เรื่องสำคัญที่ลูกหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ควรทำ

👉🏻แม้การดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆของผู้สูงอายุ ทั้งทานข้า วอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และขับถ่าย อาจจะดูคล้ายกับการดูแลเด็ก แต่ท่านมีอายุที่มากกว่าพวกเราและผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าพวกเรา ซึ่งควรให้ความเคารพ

👉🏻การปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ อ่อนน้อม และความเคารพยังรวมถึงผู้สูงอายุสมองเสื่อมหรือโรคจิต แม้ท่านจะไม่เข้าใจทุกคำพูดทั้งหมดที่เราต้องการสื่อสารก็ตาม #แต่ท่านยังคงรู้สึกได้ถึงน้ำเสียงและอารมณ์ในการพูด ดังนั้นผู้ดูแลควรเลือกใช้คำที่เหมาะสม แสดงถึงการให้เกียรติท่านอยู่เสมอค่ะ

เชื่อเถอะค่ะ‼️ ไม่มีผู้สูงอายุท่านใดที่อยากรู้สึกเป็นภาระหรือต้องรบกวนใคร แต่ด้วยอายุไขที่มากขึ้น ร่างกายก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลา สิ่งหนึ่งที่เรายังคงทำได้ก็คือทำให้ท่านรู้สึกดีและท่านรู้สึกยังมีคุณค่าอยู่

💞ด้วยความปรารถนาดีจาก💞

ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *